Stavebné práce

Služby

 • drobné stavebné práce
  - drenážovanie základov
  - základy plotov
  - žumpy, pivnice
  - bazény, jazierka
  - čistenie potokov
 • výkopy  a betonáž základových pásov
 • realizácia základov na kľúč
 • výkopy pre inžinierske siete
 • závažky základov štrkom
 • píipojky na inžinierske siete - kompletné práce na kľúč
 • zakladanie stavieb
 • základové dosky na kľúč
 • špeciálne úpravy terénu, kaskády, šikmé svahy , profesionálne planírovanie a pod.